(15-16 maggio 2011)

(Tamburo) Tà…taratà……tà…taratà……tà…taratatatà,

Annunciazione, annunciazione!!!!!

A nùje è sord’ ce ‘i dà Berlusconi …

pecché Berlusconi è l’ ammìco d’o mìo!!!!!


( 07 agosto 2011)

(Tamburo) Tà…taratà……tà…taratà……tà…taratatatà,

Annunciazione, annunciazione!!!!!

Berlusconi m’ha mbruglià

e i sord’ nun mì dà!!!!


(8 settembre 2011)

(Tamburo) Tà…taratà……tà…taratà……tà…taratatatà,

Annunciazione, annunciazione!!!!!

Alla festa della Madonna della Delibera

‘a Reggìna d’’o Lazio m’accumparì…..

Nicoliii!!!! Non t’angustià…..

è sord’ la Regione Lazio te ’i dà!!!!!!


( 09 settembre 2011)

(Tamburo) Tà…taratà……tà…taratà……tà…taratatatà,

Annunciazione, annunciazione!!!!!

‘A Reggina d’‘o Lazio s’ stà ncazzà:

Berluscoooo!!!! Ma è sord’ me ’i vuléte dà!!!


—==*==—

Marònna mia che pazzària.!!!!!

‘O tammùrro no’ rulla cchiù…..

San Gennà, ‘o miràculo famméllo tu!!!